Zvolte si svou cestu sami

  1. Blog »
  2. vše o LPG »
  3. ZVOLTE SI SVOU CESTU SAMI

LPG je čistá a pohodlná alternativa - MŽP, EU i PRIMAGAS vyvíjí aktivity směřující ke snížení emisí znečišťujících látek z lokálních topenišť. Tento rok lze tedy čerpat dotace na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy – jejich provoz bude totiž od 1.9.2022 úplně zakázán.


Zvolte si svou cestu sami. PRIMA

Vůně dřeva má jistě své kouzlo, ale zatěžuje nejen životní prostředí a ozónovou vrstvu, ale bohužel také Váš čas a energii. Zvolte si svou cestu sami. My jsme připraveni nabídnout Vám alternativu. 

Státní zdravotní ústav odhaduje, že v ČR v souvislosti se špatnou kvalitou ovzduší dochází ročně k 5 300 předčasným úmrtím. Zastoupení znečišťujících látek v emisích ze stacionárního spalování podle typu paliva přehledně shrnuje níže uvedený graf:

emise

Na životní prostředí má neoddiskutovatelný vliv také uhlíková stopa z vytápění a ohřevu - rozsahy těchto uhlíkových stop dle jednotlivých zdrojů vytápění na základě čtyř velkých evropských studií shrnuje druhý graf:

uhl stopa

Co z toho tedy vyplývá?

V porovnání s pevnými palivy je teplo z LPG okamžitě k dispozici, hoření je bez sazí a zápachu, odpadá práce s uskladněním a manipulace je čistá a bezprašná.

Letošní rok je navíc pro přechod na vytápění s LPG ideální i z úplně prozaického důvodu - tedy možnosti čerpání Kotlíkových dotací! Co lze získat? 

V letošním roce probíhá poslední výzva v rámci Kotlíkové dotace MŽP, zaměřená na výměnu kotlů na pevná paliva. Realizaci úsporných opatření pak lze kombinovat s programem EU Nová zelená úsporám, která podporuje především zateplení a výstavbu pasivních rodinných domů. Při kombinaci obou programů je možné získat ještě dotační bonus. Nechce se Vám řešit papírování nebo nesplňujete některé z kritérií pro získání dotací? Máme pro Vás speciální akci - dotace PRIMAGAS na nový plynový kotel, ať už v současnosti vytápíte jakkoliv - stačí s námi uzavřít smlouvu a začít odebírat LPG! Je to ekologické, komfortní a spolehlivé palivo.

Co všechno z nich lze uhradit?

  • Nový kotel, včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
  • Novou otopnou soustavu nebo rekonstrukci stávající
  • Nezbytné zkoušky a měření
  • Projektovou dokumentaci

Kdo o dotace může žádat? 

Kotlíková dotace je určena pro fyzické osoby žijící v rodinném domě, které v současé době používají jako hlavní zdroj vytápění pevná paliva 1. a 2. emisní třídy (třídu zjistíte z Revizní zprávy). Způsobilé jsou všechny výdaje, které vznikly po 15.7.2015, poskytnutá dotace zároveň nemůže být vyšší, než skutečně vynaložené náklady. Seznam konkrétních plynových kotlů podporovaných v dotačních programech lze najít na webu Státního fondu životního prostředí ČR.

Pokud jste měnili hlavní zdroj vytápění od 1.1.2014 do 15.7.2015, pokud jste firma sídlící v rodinném domku nebo pokud používáte jako hlavní zdroj vytápění elektrický kotel nebo přímotopy, může se na Vás vztahovat Nová zelená úsporám. Tu lze také využít v případě, že zároveň zateplujete dům, stavíte dům v pasivním standardu nebo kombinujete LPG s obnovitelnými zdroji energie. 

 

Zaujal Vás tento článek? Přečtěte si další! Veškeré další informace o LPG pak naleznete na našem webu

Hřeje Vás PRIMAGAS17.5.2019